REGULAMIN STUDIA NAGRAŃ

 1. Regulamin Studia nagrań „Mam Podcast” został wprowadzony w życie z dniem 21 września 2020 i jest aktualnie obowiązującym dokumentem. Przestrzegać go zobowiązani są wszyscy użytkownicy studia nagrań.
 2. Właścicielem Studia nagrań jest Lenart Sp. z o.o., Kasprowicza 4/29, 10-220 Olsztyn, tel. 501 790 505.
 3. Studio nagrań świadczy usługi komercyjne zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej https://mampodcast.pl/cennik/ oraz dostępnym w biurze. W celu ustalenia szczegółowych warunków należy kontaktować się mailowo przemek@mampodcast.pl lub telefonicznie 501 790 505.
 4. Opłaty dokonuje się w momencie dokonywania rezerwacji lub przed przystąpieniem do nagrania. Każde wynajęcie biura dokumentowane jest fakturą Vat w przypadku firm oraz fakturą imienną w przypadku osób fizycznych.

Opłaty należy dokonać wpłatą na konto bankowe:

Alior Bank:
      Lenart Sp. z o.o.
      62 2490 0005 0000 4520 6135 0239

 

 1. Studio wynajmowane jest na minimum oraz wielokrotność 1 godziny.
 2. W przypadku odwołania zarezerwowanego terminu, klient ma prawo do przełożenia terminu. Jeśli nie uda się znaleźć dogodnego nowego terminu, wpłacona kwota zostanie zwrócona na wskazane konto.
 3. W pomieszczeniach Studia Mam Podcast mogą przebywać jedynie uczestnicy nagrania.
 4. Uczestnicy nagrania zobowiązani są do pozostawienia studia w stanie nienaruszonym. Za szkody wyrządzone podczas sesji nagraniowej odpowiadają uczestnicy nagrania oraz podmiot wynajmujący.
 5. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za użycie sprzętu zgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia usterek wypożyczonego sprzętu, wynajmujący jest zobowiązany do ich natychmiastowego zgłoszenia obsłudze.
 6. Właściciel studia nie ponosi odpowiedzialności ani kosztów z tytułu praw autorskich, wykonawczych i producenckich dokonywanych nagrań, nie odpowiada również za ich treść. Osoby nagrywające treści nawoływania do przemocy, mowy nienawiści i inne naruszające zasady dobrych obyczajów, są niewłaściwe czy budzą zgorszenie mogą zostać poproszone o opuszczenie studia nagrań oraz otrzymają zakazu wstępu.
 7. Osoby korzystające ze Studia nagrań zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 8. Osoby niepełnoletnie podczas nagrań pozostają pod nadzorem opiekuna.
 9. Na terenie Studia Mam Podcast obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 10. Nieprzestrzeganie Regulaminu skutkuje przerwaniem pracy i brakiem możliwości zwrotu kosztów wynajmu studia.
 11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawują pracownicy Lenart Sp. z o.o.. Uczestnicy winni przestrzegać poleceń wydawanych przez te osoby.
 12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.